Farní dům farnosti sv. Filipa a Jakuba

Posvěcení farního domu

Chci vás co nejsrdečněji pozvat k posvěcení farního domu v sobotu 7.12.2019 v 15 hodin.

Adresa farního domu je Václavská 360, Zlín-Kudlov.

Následně po oficiálním zahájení a posvěcení jste zváni na občerstvení a prohlídku farního domu.

Přijďte kdykoliv s manželkami i dětmi. Jak se to komu hodí.

Myslím, že setrváme do nočních hodin.

Kdo by nemohl přijít, tomu již nyní moc děkuji za jakoukoliv pomoc, radu, modlitbu, finanční podporu.

Pokud budete potřebovat využít zdejší prostory pro cca 25-30 lidí (max 40 lidí), dejte mi vědět dopředu termín pro rezervaci. Akce ve farním domě naleznete v kalendáři.

S přáním pokoje

Pavel Šintál


P.S. Nedělní sbírka 8.12.2019 v kostele FaJ bude věnována na podporu farního domu na Kudlově.