Farní dům farnosti sv. Filipa a Jakuba

Co farní dům nabízí?

V přízemí:

K čemu je farní dům možno využívat?

Jak si rezervovat místnost ve farním domě?

Rezervace místností lze zařídit telefonicky u Pavla Šintála, tel. 603 488 207.

Podívejte se na orientační kalendář obsazenosti

Klíče budou k dispozici ve farní kanceláři.

Jak se ve farním domě chovat?

Stačí se řídit zásadami farního domu.

Dopravní dostupnost

Autobus MHD linka č. 32. Od farního domu směrem nahoru je zastávka Kudlov-výhledy vzdálená 250m. Směrem dolů zastávka Kudlov-střed, vzdálená 350m. 

Jízdní řády

Před klubovnou je cca 6 parkovacích míst pro auta.

Správce farního domu

Pavel Šintál, tel: 603 488 207, e-mail: sintal@seznam.cz

ZÁSADY FARNÍHO DOMU NA KUDLOVĚ-2024-01-01.pdf